Reklamácia / Vrátenie tovaru
Reklamácia:
1. Vyplňte a vytlačte si reklamačný protokol 
2. Reklamovaný produkt bezpečne zabaľte a spolu s protokolom zašlite na adresu : RMA-TOPTEL.SK l 071 01 l Michalovce

Odstúpenie od zmluvy
  1. Vyplňte a vytlačte si. Údaje potrebné na vyplnenie nájdete na faktúre.
  2. Uveďte tovar do pôvodného stavu.
  3. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenie od kúpnej zmluvy. Mailom nám zašlite podacie číslo zásielky pre ľahšiu identifikáciu
  4. Tovar pošlite na naše reklamačné oddelenie:

    OOZ-TOPTEL.SK  l Michalovce
OTI4ND