Reklamácia / Vrátenie tovaru
  1. Vyplňte a vytlačte si Odstupenie_od_zmluvy__vratenie_tovaru.pdf . Údaje potrebné na vyplnenie nájdete na faktúre.
  2. Uveďte tovar do pôvodného stavu. .
  3. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenie od kúpnej zmluvy. Mailom nám zašlite podacie číslo zásielky pre ľahšiu identifikáciu
  4. Tovar pošlite na naše reklamačné oddelenie:

    RMA - toptel.sk Obchodná 4, 071 01, Michalovce
YmE2M2Q3